• Presuda
  • 07.07.2020.

U prilogu je presuda OPĆINSKOG SUDA U PULI od dana 17.06.2020.

presuda.pdf