• Obnovljivih izvora energije
  • 08.11.2018.

PREDMET: Izgradnja obnovljivih izvora energije i opreme za takva

Poštovani.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podržava sve gospodarske aktivnost koje su vezane  uz korištenje obnovljivihizvora energije . Smatramo da su prilike u segmentu izrade opreme i razvoju tehnologija za koristenje oinovljivih izrora velike i svakako je prijedlog koji ste naveli vrijedan daljenjeg razmatranja.

Nadamo se da ie biti ruvažen i razmotren s tržišnog aspekta od strane nadkežnih tijela.
S po5tovanjem,

Pomoćnica ministra

Anamarija Matak