• Politika se naplačuje na štetu radnika i građana naše zemlje
  • 11.04.2019.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

TEMA:

„Promašena gospodarskapolitika se naplačuje

na štetu radnika i građananaše zemlje."

Prije 22 godine smo predlagali preustroj gospodarstva u Istri s određenim prioritetima pojedinih industrijskih djelatnosti.

Na prvo mjesto smo predlagali, dabi trebalo pokrenuti elektro industriju u Istri, kao industriju budućnosti, jer je i interes mladih od tehničkih znanosti bilo naglašeno kroz fakultetsko obrazovanje.

Na drugo mjesto kao prioritet smo predlagali ekološku proizvodnju hrane,doradu, preradu i eko-agroturizam i eko –turizma, kao objedinjen razvojni program.

Na treće mjesto smo predlagal irazvoj proizvodnje brodova,objekata na moru, u moru i priobalju.

Na četvrto mjesto smo predlagali malu privredu naglašeno na obrtništvo, kaoprateču industriju prethodnim našim prijedlozima.

Povijesno je dokazano, da je ne dopustivo razvijati samo jednu granu gospodarstva,jer uvijek može doći do sloma. To se je dokazivalo kroz povijestupravljanjem kolonijalnih zemalja, jer su stradavale takve zemlje, ane vlasnici tih kolonija.

Ovakva pravila ponašanja se često koriste i u industriji u velikimsistemima, kao što imamo sada slučaj u Uljaniku.

Situacija u ULJANIKU u koju sudovedeni radnici, a isto tako građani u Istri, a pogotovo u gradu uPuli je nedopustiva i glavnu odgovornost snosi uprava Uljanika ijasno Vlada RH. Da bi se to potvrdilo moramo se vratiti u prošlost ito pogotovo u period, kada smo izvršili transformaciju Uljanika ilitočnije, kada smo izvršili preustroj tvrtke odnosno, kada smo uUljaniku formirali pet radnih organizacija s zaokruženim proizvodnimprogramom. Tim radnim organizacijama se je moralo omogućiti, danormalno posluju i da njihov proizvodni program dolazi sve više doizražaja na tržištu, jer bi cikličke krize, koje se pojavljuju ubrodogradnji u svijetu daleko lakše bi se prebrodile. Tako rade svavelika brodogradilišta. U Uljaniku smo formirali slijedeće radneorganizacije: «brodogradnja», «strojogradnja» ili kako smo njihnajčešće zvali dizel motorna proizvodnja, «tvornica električnihstrojeva i uređaja»-TESU, radna organizacija «opremanje» i radnaorganizacija «opći poslovi». Kasnije smo učinili i preustroj«Jadranbroda» i formirali grupacije kao što su brodogradnja s

sjedištem u Puli, strojogradnja ssjedištem u Rijeci, opremanje s sjedištem u Splitu, a u Splitu jebila i specijalna proizvodnja. Veoma je bila interesantna grupacijaopremanje u kojoj su bile četiri radne organizacije i to dvije izPule među kojima je bila najinteresantnija tvornica TESU. TvornicaTESU koja je proizvodila električnu opremu za brodogradnju, ona jetrebala biti glavni proizvođač opreme za obnovljive izvoreenergije. Na zahtjev resornog ministarstva –Ministarstvagospodarstva u tvornici smo izradili prvu studiju o vjetroelektranama i to prije 29 godina i na području kaznionice u Valturipostavili prvu vjetro elektranu od 22KVA na jugoistočnom dijeluEurope. Navedena tvornica u kojoj sam proveo više od 20 godinaproizvodila je opremu za proizvodnju električne energije napotocima i tada je bilo planirano u Hrvatskoj oko tristo takvih malihcentrala i to čak pet u Istri ali to nije ostvareno. Tvornica jeisporučivala opremu za takve protočne centrale u Sloveniji, Crnojgori i Makedoniji. Tvornica je nekada isporučivala opremu i zaproizvodnju električne energije na pročistačima za komunalneotpadne vode na tako zvanim bio pročistačima gdje se jepročišćavala otpadna voda na 95-96% i takva voda se je moglakoristiti za navodnjavanje i za industrijske potrebe i kako smo većnapomenuli i mogla se je proizvoditi električna energija. Davno smopredlagali, da se u Istri u svim gradovima Istre izgrade takvipročistači ali to

nije učinjeno, već trošimosredstva za izgradnju nekakvih bazena-akumulacijskih jezera. Prijedvadeset godina u Puli su boravili stručnjaci s tog područja i toiz Švicarske i Slovenije. Da je Uljanik dao podršku takvojproizvodnji, danas bi tvornica TESU imala sigurno oko 2000 zaposlenihi što je isto tako bitno, mehaničku opremu je trebala proizvodititvornica opremanja i to pogotovo u Vodnjanu u kojoj bi isto takoznatno porastao broj zaposlenih. Tu navodimo samo jedan dio prošlostikoji nije realiziran, a isto tako je Uljanik trebao davno ranijekrenuti u proizvodnju brodova s daleko višom dodatnom opremom ali nito nije realizirano, već smo omogućili trgovačkim lancima, da naprostorima nekadašnjih proizvodnih tvornica gradimo trgovačke kuće.Na području pogona Mehanike izgrađena robna kuća Kaufland, a napodručju Tvornice za zavarivanje, koja je bila jedna od največih ujugoistočnoj Europi, izgrađena je trgovačka kuća Bauhaus.

Bitna je razlika između dohotkaostvarenog na osnovi novoostvarenog dohotka i dohotka prodajom tuđihproizvoda.

Poslije tako promašene polovnepolitike doživjeli smo tako rekuči slom u Uljaniku s dalekosnažnijim posljedicama za koje netko mora odgovarati, a to jesvakako na prvom mjestu uprava Uljanika. Za sadašnju upravo naveliko se priča, da imaju visoke plače i to na uštrb radnika, anekad je to bilo obratno i ljudi su tražili mogućnost, da sezaposle u Uljaniku, koji je nekad imao preko 8000 zaposlenih i oko2000 kooperanata. Omjer plače je nekad bio, da je generalni direktorUljanika imao 3,25 puta imao veću plaču od najmanje plače uUljaniku. Današnji radnici to prosto ne mogu vjerovati, jer da se jeprovodila nekadašnja politika radnici ne bi napuštali Uljanik.Moramo napomenuti, da je netko veoma zainteresiran, da

se ugasi Uljanik, kako bi prostorUljanika pretvorio u privatni biznis kroz izgradnju marina i vezovaza čamce i hotelčiće i na njima enormno zarađivao što je topostala prava pošast ali to se na području brodogradilišta ne bimoglo realizirati, da određene strukture iz Uljanika nisu umiješaneu takvu rabotu.

Posljedice takve politike se mogui moraju spriječiti na način, da se u Uljaniku pod hitnoreaktiviraju programi u uvodu navedenih tvornica, jer to jagarancija, da se u najkraćem roku omogući reaktiviranje većzacrtanih programa, jer samo na proizvodnji elektro opreme zaobnovljive izvore električne energije može se učiniti «bum», kaošto je to učinjeno u Njemačkoj a umjesto da sve to u našoj zemljiproizvodimo, mi sve to po skupim cijenama uvozimo. Priče koječujemo, da postoje neke tvrtke koje su zainteresirane i koje se ujavnosti spominju je velika obmana, jer njima je upravo obratan cilj,jer valjda ne mislite, da će netko iz Italije se zalagati za razvojbrodogradnje, a kod kuće rade upravo obratno i oni će ulagati unašoj zemlji, a kod kuće gasiti takvu istu proizvodnju.

Prije više od godinu danapredlagali smo, da je u Uljaniku trebalo odmah uvesti prinudnu upravoi pokrenuti proizvodnju, koju smo nekad davno zacrtali ali koja jenekome smetala, kako bi se koristila sredstva od države, jer da seje razvila industrija u Uljaniku o kojoj smo govorili sve takve krizesu se mogle prebroditi, jer to vam dokazuju velika brodogradilišta usvijetu to kako u Koreji tako i u Japanu. Da se je davno prijeformirala prinudna uprava u Uljaniku spriječilo bi se kardinalnougovaranje brodova ali potrebno je i to istražiti tko stoji izatoga, da li nesposobnost uprave Uljanika ili su tu umiješanipojedinačni interesu ljudi, koji su takve poslove ugovarali.

Moramo napomenuti, da prebacivanjeodgovornosti na EU je teški promašaj i velika obmana javnosti. EUne smije dozvoliti, da se financira izgradnja bilo kakvog broda, jerbi to bilo za ostala brodogradilišta u EU nedopustvo, da nekogsufinancira, kako bi postal konkurentniji od ostalih brodogradilištau EU. Ovakva tragična situacija u koju su dovedeni radnici s svojimobiteljima u Uljaniku traži pokretanje kaznene i krivičneodgovornost članova Uprave i Nadzornog odbora, jer imali sumogućnost,da se to sprijeći. Mogli su to spriječiti izmeđuostalog na način, da su gradili brodove za svoju tvrtku Istraplov,jer financiranje kupca broda u EU je dopustivo.

Preustroj ULJANIKA je većdavno prije učinjen ali nekome točnije novim upravama u Uljaniku jesmetao i zato moraju kazneno odgovarati ali tu je kriva i Vlada, jersve je započelo s nedopustivom privatizacijom. Režija privatizacijeUljanika je bila slična Tvornici duhana u Rovinju i zato me ne čudi,šo su doveli na čelo uprave Uljanika ljude iz navedene firme.Proizvoditi kutije cigareta i brod se uopće ne može uspoređivatiDa bi se spriječila realizacija kriminala i natjeralo sve, koji su uto umiješani, da plate štetu može se formirati nova tvtka na istomprostoru i davno

predloženim i zacrtanimprogramom i to pod nazvom ULJANIK-ISTRA.

Davno smo predlagali, da se unašoj zemlji trebali graditi brodovi za prijevoz plina i na tajnačin realizirao bi se bio zahtjev građana, da se u Plominu koristiplin,a ne ugalj. Planira se gradnja terminala za plin na otoku Krku iotvara se još dodatna potreba za izgradnju brodova za prijevozplina. Kupci brodova za prijevoza plina uz pomoč države mogukupovati takve brodove, koji su dosta složeni po cijenama, s kojimabi recimo brodogradilište Uljanik moglo pokriti svoje proizvodnetroškove.

Uljanikje u svojoj povijesti preživio i teže slučajeve, kada radnici iuprave nisu imale mogućnosti se zaštiti i to je Uljanik preživio.Situacija u koju je doveden kolektiv Uljanika isključiva jekardinalna odgovornost uprave, jer su na prvo mjesto stavili svojinteres i interes svojih prijatelja, a ne radnika i njihove obitelji,kao što smo mi nekad činili.

S poštovanjem.

Predsjednik stranke:

Mr.sc.Josip –Anton Rupnik