• PROGRAM STRANKE
  • 09.10.2015.

Program stranke temelji se na slijedećim postavkama, zalaganjem na provođenjui realizaciji postavljenih naših osnovnih ciljeva. Naš cjelokupni program podijeljen je naekološki, energetski, socijalni i ekonomski.

cijeli tekst u prilogu.pdf