• DA LI ĆEMO I DALJE DOZVOLITI...
  • 30.11.2011.

"DA LI ĆEMO I DALJE DOZVOLITI, DA NAS OBMANJUJU I VARAJU OKO IZGRADNJE PLOMINA 3"

Prošlo je 14 godina kada smo vrložestoko raspravljali o izgradnji termoelektrane Plomin 2 i sada se opetnalazimo u presudnom vremenu, jer počela je kampanja izgradnje termoelektranePlomin 3.

Sve se to rješava iza leđa građana ina pozornicu su opet stupili ugljeni lobist po istom scenariju, kao kodizgradnje Plomina 2, jer za njih je to bio vrlo unosan posao i normalno naštetu građana. Cjelokupnoj svjetskoj javnosti je poznato, da se na prljavoj industrijidaleko najbolje zarađuje, jer to je vrlo blizu mafijaštva.,

Vladasi uzima pravo, da odlučuje u ime građana na štetu građana, kako bi zadovoljilapohlepu lobista, koji opet vide milijunske zarade u eurima, a to što bi trebaobiti cilj energetske strategije Hrvatske to je njima trebalo samo kao pokrićeza javnost.

Dana!8, siječnja 1996. godine u Labinu smo održali okrugli stol o plominskimtermoelektranama i donijeli 16. točaka zaključaka. Možemo konstatirati, da svinavedeni zaključci su i danas aktualni samo s razlikom, da pod točkom o plinusmo samo sanjali na našem području, a sada je to stvarnost. Ta konstatacijaruši sve želje lobista za ugljenom i sada ne postoji baš nijedan razlog, za izgradnjom Plomina 3, dabi se koristio ugljen.Razlog jedini koji postoji je enormna želja lobista, dana brzinu zarade milione eura na štetu zdravlja ljudi i uništavanju prirode iokoliša. Na jedan euro njihove zarade ovaj narod mora platiti najmanje 2 euraštete.

Vlasnici termoelektrane Plomin 2 bi trebali pod hitno dati odgovorena neka ključna naša traženja o svom poslovanju, a to su:

1.Javnosti moraju podastrijeti potpisane ugovore o vlasništvu Plomina.

2.Moraju podastrijeti i dati obrazloženje o štetnosti ugovora za našu zemlju štoje tražila i državna revizorica Šima Krasić još

 

 

2007. godine , jer je RWE suvlasnikPlomina od 2000 do 2007. godine iz zajedničkog društva povukao 47.636.000 eurai to ulog od 12 milijuna eura i dividendu 35.720.000 eura, a HEP ništa, jernema prava na povlačenje dividende.

3.Termoelektrana Plomin uvozi godišnje 700000 tona ugljena i to ne našim brodovima, tako i da prihod od prijevoza i onodlazi van naše zemlje.

4.Kako je to moguće, da HEP kupuje vlastitu struju po višoj cijeni o proizvodne,koju normalno plaćaju građani ove zemlje.

5.Predstavnici HEP-a su predstavili i obećali realizaciju 20 projekata kodrealizacije projekta Plomin 2 i tražimo da upoznaju javnost s njihovomrealizacijom, zašto top nije realizirano.

6.Zašto nisu sanirali odlagalište karcinoznog otpada i kako su očistili luku odkarcinoznog mulja bez relevantnih studija i onečistili s takvim radom dio čistog mora .

7.Isto tako nas interesira, da li tvrtka RWE posjeduje ugljenokope u svijetu iako da, gdje u kojim državama i koliko.

Ovo je bilo vezano za prošlost, a interesira nassadašnjost i budućnost i zato tražimo slijedećeodgovore:

1.Zašto se obmanjuje javnost onezagađivanju s tezom, da će se dva puta povećati proizvodnja, a čak tri putaće se smanjiti zagađivanje i to na osnovi nekih novih tehnologija, koji još nepostoje, jer projekt realizacije se temelji na osnovi činjeničnog stanja, a nena nebulozama.

2.Naša država je ratificirala sporazum iz Kyota i Arhušku konvenciju i zašto jene provodi.

3.Zbog čega se gospodarski razvoj zemlje ne temelji na održivom razvoju isukladno tome i razvoj energetike iz jedne osnovne činjenice, da HEP ne može initi smije donašati odluke s takvom osnovom i on nije i ne može biti zadužen,da on rješava energetsku strategiju u zemlji.

4.Zbog čega se nije prvo pokrenula realizacija energetske strategije s uštedamana svim razinama našeg društva od industrije, potrošača, kao što jefinanciranje izgradnje pasivnih i energetskih kuća u zemlji, jer bi se s dalekomanjim sredstvima mogla uštedjeti jedna termoelektrana u našoj zemlji i ne bi trebala se sada niti graditi termoelektrana . Sredstva bitrebalo prenamijeniti na predložene projekte i za financiranje privrednihdjelatnost koji imaju daleko brži obrt kapitala.

5.Zašto HEP do sada nije poticao razvoj obnovljivih izvora energije, gdje nemapotrebe za uvozom sirovine, jer je ona sva domaća i skoro besplatna. Da su natome radili i to zajedno s

 

 

nadležnim ministarstvima, danas bivjerojatno pomanjkanje energije bilo veoma maleno i bila bi bitno smanjenanezaposlenost s daleko manje uloženim sredstvima.

6.Termoelektrane na ugalj su pored nuklearnih centrala jedni od najvećihzagađivača prirode, okoliša i vrlo negativno djeluju na zdravlje ljudi. Nijebez razloga u pojedinim zemljama počelakampanja protiv izgradnje termoelektrana na ugalj, kao što je na primjer USA isve veći broj zemalja se okreće obnovljivim izvorima energije .

7.Plin od svih fosilnih neobnovljivih izvora energije je najčistiji energent isada u svijetu najpoželjniji. Dugo smo čekali, da plin krene iz našeg podmorjai sada kada u blizini Plomina prolazi plinne žele ga za proizvodnju energije. Primjena plina je sigurno velika i nadamose, da će dolaskom u kućanstva, turističkim objektima i industriji dostazamijeniti potrebu električne energije i smanjiti potrošnju električneenergije.

8.Mi se zalažemo, da treba izvršiti rekonstrukciju Plomina s ciljem, da se kaoenergent koristi plin i to na osnovi kogeneracije.

9.Potrebno je hitno napraviti energetsku bilancu za jugozapadnu Hrvatsku ividjeti potrošnju i potrebu u budućnosti i na osnovi takve bilance planiratiizvore energije.

10.Od HEP-a tražimo, da podastre podatke o gubicima na mrežama i to će biti jošjedan dokaz, da nam ne treba se zaduživati, kako bi izgradili Plomin 3, već bitrebalo osigurati izvore energije na lokacijama, gdje se ustanovi, da jemanjak.

11.Ne smijemo dozvoliti lobistima, da uništavaju nam zemlju, kako bi oni mogliostvarivat enormne profite na štetu građana ove zemlje i to pogotovo ljudi uIstri svim takvim

 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE - Zahtjev za raspisivanje referenduma o vrsti korištenja goriva u Plominu

 

S poštovanjem,

Predsjednik stranke:

Mr. sc. Josip Anton Rupnik