• ZAGREB - KONFERENCIJA ZA NOVINARE
  • 06.10.2015.

ZAGREB - KONFERENCIJA ZA NOVINARE"SOCIJALNA PRAVDA JUČER , DANAS I SUTRA"

 

Gradska organizacija zagreba

Zagreb,05. 10. 2015.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

"SOCIJALNA PRAVDA JUČER, DANAS I SUTRA"

 

A.) JUČER

Kada govorimo o socijalnoj pravdijučer, danas i sutra, prošli period bi trebali podijeliti na dva vremenska razdoblja i to prije osamostaljenja i posljeosamostaljenja. Starije populacije se sigurno sjećaju, da su radnici, a istotako mladi bili daleko bolje zaštićeni nego što su danas. Sigurnije radnomjesto, sigurnija naknada za rad, nije se ni znalo za ovrhe, a da ne govorimo ozaplijeni imovine i prisilna iseljavanja obitelji i to s malom djecom i da bito netko nešto takvog spomenuo, ljudi bi kazali, da je lud.

 

B.) DANAS

Danas se mi suočavamo s situacijom, daveliki dio građana se nalazi u dužničko-robskoj situaciji s nevjerojatnovelikim zaduženjima, svakodnevnim ovrhama i to na način, da njegov dug odnekoliko kuna preraste u tisuče kuna. Pred cjelokupnom javnošću u zemljigrađane ove zemlje nemilosrdno kradu, a s druge strane nam raste brojmiljunaša.Kako su dosadašnje vlasti dozvolile takvu lopovštinu i to nisuspriječili, a mogli su.Mi već u nekolikonavrata ukazujemo, tko su glavni krivci za ovakvu situaciju u zemlji. Na prvomjesto stavljamo pravosuđe za koje smatramo da je najveći krivac za ovakvusituaciju u zemlji, jer ne obavljaju uredno svopj posao za kojeg su plačeni večizgleda i tako se ponašaju, da zadovoljavaju mafiju, koja preko mafijaškihadvokatskih kuća dovodi građane naše zemlje u dužničko ropstvo, a drugimaomogučuje neviđeno bogačenje. Ponavljamo već izrečene naše stavove, koje glase:„ Divimo se sucima, koji imaju tolikohrabrosti, da sude onako, kako su njih učili profesori na fakultetu". Nastotine tisuče kvadratnih metara radnog prostora s kompletnom infra strukturoms obučenim radnicima je neiskorišteno, a isto tako na stotine tisuče radnika neradi, jer pravosuđe nije obavljalo svoju osnovnu funkciju. Nakon pravosuđa zaovu nesreču naroda na ovim prostorima krivo je bankarstvo što se je konačnopočeo rješavati njihov lopovluk, koji je doveo kako građane tako i gospodarstvoi cijelu zemlju u nevjerojatne dugove. Po nekolkiio miljardi koje su otuđili izove zemlje, država se je

 

morala zaduživati, a direktorska„škvadra" si je uzela za pravo, da same sebe za takvu lopovštinu kroz bonusenagrađuje. Na treće mjesto za koje smatramo, da sudjeluju u

lopovštini u našojzemlji su telekomunikacijske kuće, koje isto tako na račun građana ove zemlje iposlovnog sustava zgrće miljarde i njih otuđuje iz ove zemlje. Zbognavedenihtroje glavnih krivaca, jer njih još ima ali su manje opasne za ovu zemlju,država se mora zaduživati, jer ova zemlja, koja se nalazi u tako teškojsituaciju ne može nadoknađivati navedenu krađu.

 

C.)SUTRA

SOCIJALNIPROGRAM

Poredekoloških programa, koji su za nas Zelene veoma bitni, još su važni socijalniproblemi naših građana. Želimo napomenuti u ovom programu samo neke, koji sumožda po našoj procijeni u ovoj situaciji veoma važni, a to bi bili:

1.)Još prije deset godina smo predlagali na Skupštini istarske županije, da seformira fond za zapošljavanje stručne mlade radne snage i to da do 3 godine semogu zaposliti na određeno vrijeme na javnim poslovima. Predlagali smo načinfinanciranja i to na način, da općine, gradovi i županija iz svog godišnjegproračuna izdvaja u takav fond 0,5% svog proračuna. Ako je u prošloj2014.godini na primjerr ukupan proračunski prihod na nivou cijele Istarske županije,tu mislimo na samu županiju, gradove i općine, se kretao oko 1,6 miljarde kuna,možemo konstatirati, da to nisu tako beznačajna sredstva. Na takav način takvamlada stručna radna snaga stekla bi tako potrebno minimalno radno iskustvo ivelika vjerojatnost, da bi jedan dio u to vrijeme sebi mogao naći i stalnozaposlenje. Kada se analiziraju proračuni općina, gradova i županije vidljivaje velika stavka u troškovima intelektualne usluge što bi isto tako se moglosufinancirati predloženi projekt.

2.Želimo ukazati na jednu veliku nepravdu prema ženama kada idu u mirovinu i topogotovo sada, kada se u mirovinski staž ubrajaju sve godine provedena naposlu. Nepravda se očituje, da se mirovina smanjuje svim ženama, koje su rađaledjecu, jer se u radni staž ubraja naknada, koju primaju za vrijemeporodiljskog i to kada majke ili drugi bračni drug zbog porodiljskog dopusta naperiod od tri godine primaju minimalnu naknadu i na takav način se njima bitnoumanjuje mirovina.

3.)U slijedećem periodu bi u našoj zemlji trebali omogućiti, da sva djeca idu uškolu samo prijepodne i da se djeci omogući, da mogu konzumirati ručak u školii boraviti u školi gdje bi se trebali pripremiti za nastavu za slijedeći dandokne stignu roditelji, a da bi se sve to moglo provesti u stvarnost,predlažemo, da bi sve škole trebale imati produženi boravak. Tu moramospomenuti i naš noviji program, kojeg želimo realizirati, a on ima naziv"EKO IDE U ŠKOLU". Kroz taj projekt želimo omogućiti školama, gdjepostoji mogućnost, da dobiju

 

poljoprivrednozemljište od države i da na takvom zemljištu se djeca nauče proizvoditiekološki uzgojenu hranu. Takvu proizvedenu eko hranu koristili bi u prehrani uškolama, a što je bitno naglasiti, djeca bi bitno utjecala na svoje obitelji,da se sve više koristi i kod kuće eko proizvedena hrana.

Davnoje poznata činjenica, da djeca kada nešto čuju svega 20% pamte, kad vide pamte30%, a kada to oni svojim rukama rade onda se pamti i preko 80%.

4.)Od bitnih životnih problema se nameće pitanje manjka vrtića za predškolskudjecu, jer to je preduvjet omogućavanja razvoja gospodarstva i zapošljavanja nanašim prostorima.

5.)Kada govorimo o problemu predškolske djece nama se s druge strane javlja iproblem manjka domova za starije i nemoćne osobe tu prvenstvenomislimo na umirovljenike i bolesne osobe. Slučaj u Istri gdje senalazimo u situaciji, da preko 1500 ljudi čeka na smještaj u staračkimdomovima. Pored predloženih pet staračkih domova što nije realizirano trebaračunati, da nam trebaju minimalno još tri staračka doma, jer starosna granicaraste i raste broj umirovljenika.

6.)Zdravstvena i palijativna skrb za naše sugrađane postaje iz dana u dan svebitnija i hitnija za njezino rješenje. Za nas je najbitnije kako pružiti brzu ikvalitetnu uslugu našim građanima, gdje broj takvih pacijenata iz dana udan neprekidno raste.

7.)Moramo iznjeti jedan za umirovljenikejedan nedopustiv čin, a on se vezuje, da preko 3 500 umirovljenika., koji suprimali dio svoje mirovine preko Royal osiguranja, da su ostali oko 400,00 knmirovine prikračeni i to već traje preko godinu i pol dana. Da li su odgovorniza takvu situaciju svijesni što su učinili umirovljenicima, kad njima svakakuna predstavlja bogastvo, a oni su dopustili, da se njima otuđuje kako smo većnaveli čak 400,00 kuna.

S poštovanjem,

Predsjednik stranke:

Mr. sc. Josip Anton Rupnik