• OTVORENO PISMO GRAĐANIMA REPUBLIKE HRVATSKE
  • 11.02.2015.

OTVORENO PISMO GRAĐANIMA REPUBLIKE HRVATSKE POGOTOVO GRAĐANIMA ISTRE I PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

 

Poštovane građanke i građani,

Na zahtjev društva«ROCKWOOL ADRIATIC» d. o . o. putem advokatske kuće «Žurić i partneri»,podignuta je optužnica protiv naše stranke i predsjednika na Općinskom sudu u Puli, pod motom, da smoteško oklevetali navedenu tvrtku. Tvrtku smo oklevetali, jer smo iznosiličinjenice i to u vrijeme, kada cjelokupna javnost zapravo nije ni znala okakvoj izgradnji, kakvo tehnologiji i okakvim proizvodima se radi i kako će rad takve tvornice djelovati na okoliš, naprirodu, na ljude i na njihovo zdravlje.Na naše takvo upozorenje građani su se brzo uvjerili u istinu i nama sepriključili, točnije sami su pokretali akcije, kako bi zaštitili prirodu, okoliš,a prvenstveno svoje zdravlje i zdravlje svoje obitelji, a naročito svojedjece. Tada smo govorili, da navedenatvrtka će zagađivati okoliš i uništavati prirodu, koju su njima tako sačuvanuprirodu ostavili njihove bake i djedovi,kako bi mogli opstati i živjeti na tim prostorima. Općinski sud u Puli je nakonpodnesene optužnice u rekordnom vremenu sazvao prvu raspravu ali moramo odmahnapomenuti, da nije prihvatio naš zahtjev, da mi dovedemo svjedoke, a to sutrebali biti mještani , koji žive u okruženju i stručnjaci, kao što su prof.dr. sc. Uršić, prof. dr. sc. Šehanović(član Helsinškog odbora), prim.dr. sc.Mohorović, prof. dr. sc. Persi). Ovakav stav koji je zauzeo Općinski sudunaprijed se znalo, da je sve već izrežirano. Općinski sud je teško prekršio čl. 29 Ustava Republike Hrvatske poredpovrede ostalih članaka Ustava, kao što jedan vrlo bitan članak, a to je čl. 69. Pored navedena ova dva članka, a povrijeđeni su članci: 3,5, 14, 16, 20, 22, 38, 42, 46, 49, i 50. Svi naši navodi za koje je sud presudio, da su klevetetvornice Rockwool su se kasnije pokazale, da su bile ispravne, a pogotovo su topokazali mještani, koji su javnoprotestirati protiv tvornice. Naš stav vezano za tvornicu Rockwool su podržalepored mještana i sve ekološke udruge u Istri i Rijeci i Zagrebu i stručnjaci izrazličitog područja kroz svoje stručne napisane iskaze-nalaze. Općinski sud koddonošenja presude je morao prethodno dobro proučiti Ustav, Zakon o zaštitiokoliša, ratificirani Kyotski sporazum i Arhušku konvenciju, jer u Ustavu jenavedeno, da su takve odredbe iznad naših zakona. Pored navedenog su moralinajprije proučiti Opću deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenihnaroda i to čl. 7. Općinski sud , a tako i Županijski sud, koji je potvrdiopresudu Općinskog suda su donijeli odluke( da li sami ili ponečijem zahtjevu),jer su smatrali, da prijedlog zahtjeva o kažnjavanju naše stranke ipredsjednika putem advokatske kuće Žurić i partneri iznad Ustava, zakona iratificiranih međunarodnih sporazuma i konvencija. Na osnovi našeg prigovora napresudu Općinskog suda Županijski sud je morao uzeti u obzir naše navode, jerje to morao provjeriti kroz donesene odluke nadležnih tijela i organa, kako na nivou općina, županije,a isto tako na nivou državnih institucija.

Agencija za zaštitu tržišnognatjecanja je u svom pisanom izvješću 30. 12. 2010. godine vezano zaproblematiku Rockwool Adriatic je navela, da je naknadno odobrila državnepotpore. Agencija je nedvojbeno utvrdila, da dodijeljene pojedinačne državnepotpore nisu bile prijavljene Agenciji na odobrenje i ako su to zakonski biliobavezni čl. 11 ZDP iz 2003. godine. Mi smo o tome govorili i proglašeni krivim.Ta ista Agencija u istom materijalu navodi, da je zemljište prodano ispod tržnecijene. Mi smo zbog istog navoda kažnjeni, jer smo klevetali Rockwool.

Institutza medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb studeni 2010.godine iznosislijedeće svoje istraživanje. Po svim mjernim pokazateljima u mjernom razdobljuod 2007. do 2009. godine zabilježena je I. kategorija zraka. Institut navodi dau mjernom razdoblju od 2007.do 2009. god. Dokazano je, da je zrak na tompodručju II. Kategorije, zbog evidentiranog talija. Postavlja se pitanje, zaštoŽupanijski sud to nije obradio, već potvrđuje odluku Općinskog suda, kojinavodi, da su naši navodi ne istiniti.

Ministarstvoregionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je na zahtjevPovjerenstva, kojeg je formirala Istarska županija, dalo svoje očitovanje 16.prosinca 2009. godine. U tom očitovanju nas se obavještava, da su društvo Rockwool Adriatic 18. ožujka 2008.izdali zaključak o odbacivanju zahtjeva za ishođenje vodopravne dozvole zaispuštanje otpadnih voda. Društvo Rockwoola se je odmah žalilo na takvorješenje ali je to isto tijelo 18. lipnja 2008. godine odbacilo pritužbu.

Državni inspektorat, područna jedinica Rijekaje na traženje Istarske županije, dalo iskaz o svom inspekcijskom nalazu unavedenoj tvornici i na kraju izvješća kao zaključak obavještavaju župana, dasu utvrđeni određeni propusti i da će pokrenuti optužni prijedlog protivposlodavca i odgovornih osoba, zbog toga što nisu izvršena ispitivanja radnogokoliša, sukladno članku 50. Zakona o zaštiti na radu.

Gospodin Eelco Van Heelpredsjednik uprave Rockwool grupe u ekskluzivnom razgovoru za Glas Istreobjavljeno 2. srpnja 2012. godine izjavljuje «Kad bismo opet gradili tvornicu,ne bismo je izgradili ovdje. Nismo sami odlučivali o lokaciji, tako nam bilosavjetovano.»Nekadašnja ministrica zaštite okoliša gospođa Dropulić, jeizjavila, da je lokacija pogrešna, prilikom posjete delegacije SkupštineIstarske županije.

Ponovno postavljamopitanje, na kojeg nismo već više od pet godina dobili odgovor, a to je tko jespriječio tvornicu «HOMED» iz Beča, da u industrijskoj zoni i ne napoljoprivrednom zemljištu izgradi ekološki prihvatljiva tvornica, koja biproizvodila dijelove za dializatore s približno istim brojem radnika, kaoRockwool. Da li je t očna informacija, da je to uzrok odbijanja tvornice zaisplatu provizije u iznosu od 300.000, 00 eura, Direktor navedene tvrtke izBeča je dao izjavu novinaru Glasa Istre, da oni nikome ne plaćaju proviziju,jer njihova tvornica je ekološki prihvatljiva.

Skupština Istarskežupanije je na sjednici 15. 12. 2008. Godine oeihvatila svih naših 19prijedloga i donijela zaključke i sukladno našem zahtjevu tražila odgovore odnadležnih ministarstava i drugih tijela ali dosada je dobila od ministarstvbapravolsuđa, da oni nisu s ničim upoznati, a od ministarstva gospodarstva, daoni još nisu isplatili stimulacije ali nema nolvih saznanja da li su to kasnijeučinili. Temeljna pitanja, koja su bila ključna, a to je tko je doveo tutvornicu u Hrvatsku, a pogotovo u Istru i tko je obečavao stimulacije, kojezakonski nisu bile utemeljene i na taj način takvog zagađivača doveo u Istru. Slovenija je tražila istotakve odgovore, jer se je ta tvornica trebala graditi u Sloveniji blizu termoelektraneKrško. Takav zagađivać ne dolazi nigdje u EU bez stimulacije, a pogotovo kad munetko obeča stimulaciju njemu.

Iz svih tih razloganaša stranka je kažnjena i njezin predsjednik po 20.000,00 kn i naknadu sudskihtroškova nešto više od 10.000,00 kn. Pored toga je trebala naša stranka i njenpredsjednik objaviti u određenim medijima točnije portalima presudui Općinskogsuda od 15 stranica. Advokatska kuća Žurić iz Zagrteba je podmetnula sudunekakvi popis medija i portala, koji je bio prepisan s e-mail poruka i kad smotražili, da

nam, dostave objave našeg teksta u tim medijimai portalima, mi više od godine dana nismo dobili odgovor. Ali je Općinskisud vrlo brzo prihvati prijedlog, da seizvrši dodatna ovrha nad sredstvima predsjednika stranke i same stranke uiznosu od

115.000,00 kuna. Isto tako smo prije više odgodinu dana tražili reviziju postupka od strane Vrhovnog suda, koji nam, jevrlo brzo odgovorio, da je to u nadležnosti Općinskog suda i oni su dostaviliOpćinskom sudu kompletan naš zahtjev. Prošlo je isto tako više od godine dana ali nema odgovora, većdijametralno suprotno. Općinski sud nam je odgovorio, da nismo stranka upostupku ali ovršili su nam sva sredstva sa računa kako predsjedniku stranke,koji je u mirovini, a isto tako i stranci i neznamo kako dugo će to trajati ikolika će stvarno bita ovrha.

Želimo isto takonapomenuti, da smo podnijeli kaznenu prijavu protiv tvornice Rockwool AdriaticDržavnom odvjetništvu još 28. 12. 2010. godine, a 3. 01. 2011. Godine protivOpćinskog suda u Puli zbog drugih malverzacija. Do danas nismo dobili nikaklavodgovor. Iz naše tužbe Ustavnom sudu, vidljivo je i dokazano, kojim kriminalnimradnjama su se bavili, a koje je advokatska kuća Žurić i partneri uspjelanegirati pred Općinskim sudom u Puli, a sud objeručki prihvati njihove podvale.

Možemo samokonstatirati „ mafija te tuži-mafija te sudi", a pravna država ne postoji, jersu oni iznad njih. Treba konstatirati, da je pravosuđe najveća sramota inajveća tragedija naroda Hrvatske i zato se divimo pojedinim sucima, koji imajutoliko hrabrosti, da sude, kako su njih učili profesori na fakultetu.

S poštovanjem,

Predsjednikstranke:

Mr. sc.Josip Anton Rupnik