• Rockwool-Otvoreno pismo javnosti-kon. za novinare 26.09.
  • 11.10.2013.

OTVORENO PISMO GRAĐANIMA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Poštovane građanke i građani,

     Na zahtjev društva «ROGKWOOL ADRIATIC» d. o . o. putem advokatske kuće «Žužić i partneri», podignuta je optužnica protiv naše stranke i predsjednika na Općinskom sudu u Puli, pod motom, da smo teško oklevetali navedenu tvrtku. Tvrtku smo oklevetali, jer smo iznosili činjenice i to u vrijeme, kada cjelokupna javnost zapravo nije ni znala o kakvoj izgradnji, kakvo tehnologiji i o kakvim proizvodima se radi i kako će rad takve tvornice djelovati na okoliš, na prirodu, na ljude i na njihovo zdravlje. Na naše takvo upozorenje građani su se brzo uvjerili u istinu i nama se priključili, točnije sami su pokretali akcije, kako bi zaštitili prirodu, okoliš, a prvenstveno svoje zdravlje i zdravlje svoje obitelji, a naročito svoje djece. Tada smo govorili, da navedena tvrtka će zagađivati okoliš i uništavati prirodu, koju su njima tako sačuvanu prirodu ostavili njihove bake i djedovi, kako bi mogli opstati i živjeti na tim prostorima. Općinski sud u Puli je nakon podnesene optužnice u rekordnom vremenu sazvao prvu raspravu ali moramo odmah napomenuti, da nije prihvatio naš zahtjev, da mi dovedemo svjedoke, a to su trebali biti mještani , koji žive u okruženju i stručnjaci, kao što su prof. dr. sc. Uršić, prof. dr. sc. Šehanović(član Helsinškog odbora), prim.dr. sc. Mohorović, prof. dr. sc. Persi). Ovakav stav koji je zauzeo Općinski sud unaprijed se znalo, da je sve već izrežirano. Općinski sud je teško prekršio čl. 29 Ustava Republike Hrvatske pored povrede ostalih članaka Ustava, kao što jedan vrlo bitan članak, a to je čl. 69. Pored navedena ova dva članka, a povrijeđeni su članci: 3, 5, 14, 16, 20, 22, 38, 42, 46, 49, i 50. Svi naši navodi za koje je sud presudio, da su klevete tvornice Rockwool su se kasnije pokazale, da su bile ispravne, a pogotovo su to pokazali mještani, koji su javno protestirati protiv tvornice. Naš stav vezano za tvornicu Rockwool su podržale pored mještana i sve ekološke udruge u Istri i Rijeci i Zagrebu i stručnjaci iz različitog područja kroz svoje stručne napisane iskaze-nalaze. Općinski sud kod donošenja presude je morao prethodno dobro proučiti Ustav, Zakon o zaštiti okoliša, ratificirani Kyotski sporazum i Arhušku konvenciju, jer u Ustavu je navedeno, da su takve odredbe iznad naših zakona. Pored navedenog su morali najprije proučiti Opću deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda i to čl. 7. Općinski sud , a tako i Županijski sud, koji je potvrdio presudu Općinskog suda su donijeli odluke( da li sami ili ponečijem zahtjevu), jer su smatrali, da prijedlog zahtjeva o kažnjavanju naše stranke i predsjednika putem advokatske kuće Žužić i partneri iznad Ustava, zakona i ratificiranih međunarodnih sporazuma i konvencija. Na osnovi našeg prigovora na presudu Općinskog suda Županijski sud je morao uzeti u obzir naše navode, jer je to morao provjeriti kroz donesene odluke nadležnih tijela i organa, kako na nivou općina, županije, a isto tako na nivou državnih institucija.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u svom pisanom izvješću 30. 12. 2010. godine vezano za problematiku Rockwool Adriatic je navela, da je naknadno odobrila državne potpore. Agencija je nedvojbeno utvrdila, da dodijeljene pojedinačne državne potpore nisu bile prijavljene Agenciji na odobrenje i ako su to zakonski bili obavezni čl. 11 ZDP iz 2003. godine. Mi smo o tome govorili i proglašeni krivim. Ta ista Agencija u istom materijalu navodi, da je zemljište prodano ispod tržne cijene. Mi smo zbog istog navoda kažnjeni, jer smo klevetali Rockwool.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb studeni 2010.godine iznosi slijedeće svoje istraživanje. Po svim mjernim pokazateljima u mjernom razdoblju od 2007. do 2009. godine zabilježena je I. kategorija zraka. Institut navodi da u mjernom razdoblju od 2007.do 2009. god. Dokazano je, da je zrak na tom području II. Kategorije, zbog evidentiranog talija. Postavlja se pitanje, zašto Županijski sud to nije obradio, već potvrđuje odluku Općinskog suda, koji navodi, da su naši navodi ne istiniti.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je na zahtjev Povjerenstva, kojeg je formirala Istarska županija, dalo svoje očitovanje 16. prosinca 2009. godine. U tom očitovanju nas se obavještava, da su društvo Rockwool Adriatic 18. ožujka 2008. izdali zaključak o odbacivanju zahtjeva za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Društvo Rockwoola se je odmah žalilo na takvo rješenje ali je to isto tijelo 18. lipnja 2008. godine odbacilo pritužbu.

Državni inspektorat, područna jedinica Rijeka je na traženje Istarske županije, dalo iskaz o svom inspekcijskom nalazu u navedenoj tvornici i na kraju izvješća kao zaključak obavještavaju župana, da su utvrđeni određeni propusti i da će pokrenuti optužni prijedlog protiv poslodavca i odgovornih osoba, zbog toga što nisu izvršena ispitivanja radnog okoliša, sukladno članku 50. Zakona o zaštiti na radu.

Gospodin Eelco Van Heel predsjednik uprave Rockwool grupe u ekskluzivnom razgovoru za Glas Istre objavljeno 2. srpnja 2012. godine izjavljuje «Kad bismo opet gradili tvornicu, ne bismo je izgradili ovdje. Nismo sami odlučivali o lokaciji, tako nam bilo savjetovano.»Nekadašnja ministrica zaštite okoliša gospođa Dropulić, je izjavila, da je lokacija pogrešna, prilikom posjete delegacije Skupštine Istarske županije.

Ponovno postavljamo pitanje, na kojeg nismo već više od pet godina dobili odgovor, a to je tko je spriječio tvornicu «HOMED» iz Beča, da u industrijskoj zoni i ne na poljoprivrednom zemljištu izgradi ekološki prihvatljiva tvornica, koja bi proizvodila dijelove za dializatore s približno istim brojem radnika, kao Rockwool. Da li je t očna informacija, da je to uzrok odbijanja tvornice za isplatu provizije u iznosu od 300.000, 00 eura, Direktor navedene tvrtke iz Beča je do izjavu novinaru Glasa Istre, da oni nikome ne plaćaju proviziju, jer njihova tvornica je ekološki prihvatljiva.

Iz svih tih razloga naša stranka je kažnjena i njezin predsjednik po 20.000,00 kn i naknadu sudskih troškova nešto više od 10.000,00 kn.

S poštovanjem,

Predsjednik stranke:

Mr. sc. Josip Anton Rupnik