• Nije sve zlato što svijetli, pa tako ni novi Zakon o strateškim investicijama
  • 06.02.2013.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE


"Nije sve zlato što svijetli, pa tako ni novi Zakon o strateškim investicijama"

 

 

Poštovani,

Podigla se dosta velika buka vezano zahitno donošenje Zakona o strateškim investicijama i što je nedopustivo, da segrađanima ove zemlje daje mogućnost, da svega u roku od 10 dana daju svojeprijedloge i iznesu svoje mišljenje. Sam takav postupak demantira izjavepredstavnika Vlade i to pogotovo u daljnjem objašnjenju, kada se konačnopriznaje, da se želi uzurpirati pravo o otuđenju vlasništva, kako državnog-lokalnogi što je vrlo bitno privatnog vlasništva. Slažemo se s izjavama predsjednika Vlade, kada govori o manipulacijama sa zemljištem nalokalnom nivou, jer to smo mi još prije nekoliko godina upozoravali, da razneopćine i gradovi su postali glavni konkurenti registriranim tvrtkama, koje sebave nekretninama i da su pojedine općine i formirane zbog mešetarenja sazemljištem.

 

U nekoliko navrata smo tražili, da sezabrani prodaja državnog, gradskog i općinskog zemljišta i pokrenuliinicijativu, da se u našoj zemlji pored mogućnosti, davanja zemljišta u zakupili koncesiju ugradi institucija "pravograđenja" , jer je takva institucija bila na snazi nanašim prostorima još prije 100 godina za vrijeme Austro-Ugarske. Postavlja setemeljno pitanje, kako će funkcionirati općine i gradovi, kada rasprodaju svojezemljište i od kuda planiraju financirati komunalnu infra strukturu što su poUstavu dužne osigurati. Uvođenjem institucije "pravo građenja" stvarase pretpostavka, da općine i gradovi pa i država putem naplate korištenjaprostora stvaraju preduvjet, da sa dobivenim redovnim prihodom mogu financiratikomunalnu infra strukturu.

 

U predloženom Zakonu nema definiciješto je to strateška investicija, pa ispada da je za ovaj naš narod bitno, da senešto gradi, kako bi se zaposlila građevinska operativa i ako je potrebno, dasve što se u toku dana izgradi, da se po noći poruši, da bi se drugog danamoglo ponovno graditi, jer na čelu Ministarstva su građevinari, a ne ekonomskistručnjaci.

 

Gospodarstvoje ekonomija, a ekonomija je isto tako znanost, koja se dijeli u dva dijela, ato je makro i mikro ekonomija što je zavećinu političkih podobnih ljudi, koji su zauzeli visoke državničke funkcijevelika nepoznanica.

 

Pojedinci a niti državne institucijene snose nikakvu odgovornost, a narod plača njihovu nesposobnost i štetu, kojuprouzrokuju. Na stotine tisuće kv. metara neiskorištenog prostora stoji naraspolaganju budućim investitorima i toopremljeno sa svom potrebnom infrastrukturom i školovanim i izučenim kadrom ito bi trebalo biti osnova strateških investicija u zemlji. Aktiviranjeprerađivačke industrije su preduvjeti razvoja gospodarstva zemlje,zapošljavanja ljudi i podizanja standarda građana, a pogotovo razvoja i dugihdjelatnosti, neophodno potrebnih za povećavanja standarda građana u zemlji.

 

To su strateški uvjeti razvoja našezemlje i tko to nije u stanju na takvim programima raditi nužno treba odmahsmijeniti, jer građani su dali sadašnjoj vlasti podršku vjerujući, da će seupravo tako raditi, a ne da se obmanjuje narod kada jedno se priča, a drugoradi.

 

Da se obmanjuje javnost navest ćemodva slučaja u našoj županiji. Proglašavase interes Republike Hrvatske, da se privatnicima oduzme zemlja za izgradnjugolf igrališta, jer to je vjerojatno spadalo u strateške investicije ovezemlje, jer takvu ludost EU ne poznaje, kao što nije poznavala ni Zakon o golfudonesen u našoj zemlji, kojeg smo prilikom donošenja proglasili, da je tomafijaški zakon, što se je kasnije i potvrdilo, ali još ostaju teške posljedicetakvog mafijaškog Zakona, a to vam je pored Istre jako dobro vidljivo sada i uDubrovniku.

 

Drugi primjer je. kada je sadašnjaVlada u svibnju prošle godine proglasila strateški interes Republike Hrvatske,da se oduzme privatna zemlja djedovina u općini Gračišće s ciljem, da se navodozaštitnom području III. kategorije dozvoljava otvaranje kamenoloma i to čakdva, da se može graditi asfaltna baza i betonara, a svima je jasno da se natakvom vodozaštitnom području zabranjuje takva gradnja. S takvim ponašanjemsami sebe demantiraju, kada brane novi predloženi Zakon o strateškiminvesticijama. Novo predloženi Zakon bi svakako trebao njima poslužiti zaprojekte kao što je bio: Rockwool, Plomin 3, Ombla i slični mafijaški projekti,koji su donijeli i koje će donijeti veliku štetu građanima ove zemlje. Svakatakva investicija donosi krupnom kapitalu /mafijašima) veliku zaradu.

 

Našemišljenje i naš stav o novo predloženom Zakonu o strateškim investicijama jeidentičan,. kao što je bio Zakon o golfu.

S poštovanjem,

Predsjednikstranke:

Josip AntonRupnik