• Koalicija zelenih
  • 16.11.2012.

ZELENA KOALICIJA I

ZBOR NOVINARA ZA OKOLIŠ

HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA

okrugli stol

Zagreb, 10. listopada 2012.

ISTINA O PLOMINU

Poštovani,

Skladan odnos stanovnika i prirodnih resursa je nužan za život, na svakoj točki planete zemlje. Tako i u Hrvatskoj i u Istri, na Labinštini i u Plominu. Prirodne resurse, tlo, vodu i zrak ugrožava čovjek svojim aktivnostima, urbanizacijom, turizmom, poljoprivredom, energetikom, industrijalizacijom i prometom. Sve to uništava prirodne resurse. Obavezani smo, zbog sebe i budućih generacija zaštiti prostor, radi opstanka i zdravijeg - bogatijeg života. Prostor nismo naslijedili, već unajmili od budućih generacija.

Još 1997. godine smo donijeli odluku na Skupštini Istarske županije, kako strateški razvoj gospodarstva Istre treba biti eko - turizam, eko - agroturizam i eko - poljoprivreda. Slični trendovi, iz dana u dan u Europi dolaze sve više do izražaja.

Suglasni smo kako našoj zemlji treba energija. To nitko ne spori, ali je temeljno pitanje, zašto nismo izradili programe iskorištavanja vlastitih resursa? Resursi Hrvatske nisu skromni. Što smo učinili na smanjenju potrošnje energenata, po jedinici proizvoda, u domaćinstvu, u grijanju, izolaciji zgrada, upotrebi energetski učinkovitijih materijala, poreznoj politici? Zašto primjerice kućanski aparati koji troše manje energije, koštaju više od aparata s većom potrošnjom? Zašto smanjujemo i ukidamo željeznički prijevoz? Opće prihvaćeno jest, kako je sigurniji, ekološki prihvatljiviji, jeftiniji po putniku i toni robe, troši se manje energije uz isti učinak. Zašto privlačimo industriju koja troši puno energije, štoviše i teško zagađuje okoliš?

Prošlo je više od 16 i pol godina, od kada smo raspravljali u Istri o izgradnji termoelektrane Plomin 2 na ugljen. 18. 01. 1996. godine Hrvatski savez zelenih i Odbor za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je održao okrugli stol o izgradnji bloka Plomin 2 na ugljen, blizu Labina. Donijeli smo 16 zaključaka, među kojima jest - neka se raspiše referendum, kojim će građani Istre odlučiti, kakav energent će se koristiti.

Ogromna većina stanovnika je bila protiv ugljena. Nevjerojatno, ali je 4 dana prije izjašnjavanja na referendumu donesena zabrana istog po nadležnim institucijama. Spriječena je realizacija osnovnih ustavnih prava građana. Kako bi smirili situaciju Labina i okolice, obećavali su realizaciju 21 projekta, između ostalog sanaciju radioaktivne šljake. Ostvaren je konačno samo jedan projekt. I taj na ekološki neprihvatljiv način. Radioaktivna šljaka i pepeo, koji prijete najbližim naseljima, još su tu. Isteklo je punih 16 godina...

U vrijeme gradnje bloka Plomin 2, Ministar za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, gospodin Božo Kovačević izjavio je, kako je na gradilištu termoelektrane u Plominu čak 35 građevina podignuto bez građevinske dozvole. Što samo potvrđuje sumnje u nepošten rad i financijske grijehe najodgovornijih ljudi, zaduženih za gradnju termoelektrane Plomin 2. Investirano je nekoliko stotina milijuna tadašnjih njemačkih maraka, pored nesporne ekološke neprihvatljivosti i velike ekonomske štete za Hrvatsku.

Posljednja činjenica jest bitna u razumijevanju, zašto se građani Istre i Primorsko-Goranske županije protive gradnji Plomina 3. Predstavnici HEP-a i vladinih institucija žele obmanuti javnost i govore o „rekonstrukciji i izgradnji bloka C". U Istarskoj županiji se je još 2002. godine govorilo, kako treba hitno mijenjati energent. Ponovila se priča, da ugljen treba hitno zamijeniti s plinom.

Skupština Istarske županije je 2008. godine izglasala Prostorni plan županije, u kojem je bilo izrijekom navedeno, da se u Plominu smiju izgraditi energetski objekti maksimalne snage 335 MW, uz to, kako energent može biti samo plin. Odluka je ugrađena u Program prostornog uređenja Republike Hrvatske. U Program je upisan tekst, citat: "Do 2015. godine u Republici Hrvatske neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih energenata."

Iz opisanog je vidljivo, kako je HEP grubo prekršio zakonske odredbe, kada je pokrenuo tajnu izradu studije za Plomin. Javnost ovakav postupak općenito cijeni posljedicom utjecaja „Ugljenarskog lobija". Jer, na takav način se mogu zaraditi i ostvariti velike osobne i korporativne dobiti, uz bezobzirno nanošenje štete stanovnicima, ne samo Istre, već i cijele Hrvatske.

Saznavši za takve mutne poslove, na Skupštini Istarske županije u siječnju prošle godine, zatražio sam sazivanje tematske sjednice, uz obavezno pozivanje predstavnika nadležnih ministarstava i HEP-a. Moralo se razjasniti tajne poslove oko izgradnje novog bloka termoelektrane u Plominu. Ponovio sam zahtjev nekoliko puta, ali sam dobio samo obećanja. Županijska vlast to nije željela realizirati i shvatio sam, da su u te prljave rabote umiješani predstavnici županije. Jedno pričaju, dok drugo rade iza leđa građana.

Pokrenuo sam sakupljanje potpisa vijećnika, radi raspisivanja referenduma, kako bi se građani na referendumu izjasnili, kakav energent žele. Kako plinovod prirodnog plina iz našeg podmorja na području Istarske županije, prolazi svega nekoliko kilometara od Termoelektrane, referendumsko pitanje je glasilo, žele li građani energent plin ili su protiv? Uz ugljen ima i drugih energenata - kao što je prirodni tekući bitumen - orimulzija.

Zahtjev za raspisivanja referenduma smo temeljili osnovom Arhuške konvencije, koju je Sabor ratificirao, osnovom Zakona o lokalnoj samoupravi, osnovom Zakona o referendumu i osnovom Statuta Istarske županije. Naš zahtjev je potpisalo 16 vijećnika, što je bilo dovoljno da se krene u realizaciju. Ponovno se je, međutim, potvrdila dvoličnost pojedinaca u županiji. Referendum nije proveden do današnjeg dana.

Slijedom istoga, u svim dosadašnjim skupovima stanovnika, u vremenu prije početka gradnje Plomina 3 su građani tražili, neka se raspiše referendum! Nakon referenduma se mogu izrađivati studije o energentu, koji se može koristiti za pogon termoelektrane Plomin 3. Ovo dosadašnje jest prozirna podvala i licemjerni eufemizam s navodnim nazivom „rekonstrukcija i izgradnja bloka C".

Kako referendum do sada nije raspisan, zatražili smo sazivanje izvanredne sjednice Skupštine Istarske Županije. Do sada nismo još prikupili 14 potpisa vijećnika, nedostaju potpisi dvojice. Akciju smo započeli prije tri mjeseca, ali se je odužilo radi ljetne pauze.

Ipak se je još jednom pokazala dvoličnost čelnih ljudi u županiji. Na prošloj sjednici Skupštine Istarske županije 24.09.2012. godine se je pojavio zahtjev za održavanje tematske sjednice, u roku od 21 dana. Kako je bitna razlika od sazivanja tematske, do sazivanja izvanredne sjednice, ne vjerujemo kako će se bilo što poduzeti. Vijećnici vladajuće koalicije IDS-SDP-HNS su upozoreni, neka nikako ne potpisuju zahtjev za izvanrednom sjednicom. Prethodno ponovno potvrđuje tezu o dvoličnosti i svakako ultimativnom nalogu vladajuće koalicije, kako se mora realizirati projekt suprotan Ustavu, međunarodnim ratificiranim konvencijama, Zakonima Hrvatske države, ekološki vrlo štetan, uz sve ekonomski možda najviše poguban.

Nevjerojatno zvuči, kada je država u velikim dugovima, u još većim gubicima, kada se traži od građana neka podmire dugovanja za koje nisu krivi, već upravo ljudi koji provode ovakve makinacije, netko „nepoznat" želi zadužiti Hrvatsku za još stotine milijuna eura! Za investiciju, za koju se ne zna kada će biti gotova, koliko će u konačnici koštati? Sumnjive investicije poput ove, ne realiziraju zbog energetskih potreba, već zbog zahtjeva lobista. Ostvare veliku zaradu, HEP prikrije svoje manipulacije, a narod „pozlati" svu štetu.

Pokrenuta plinofikacija zemlje ( država se je zadužila za realizaciju tog projekta, građani će otplaćivati dugove) će znatno smanjiti potrebu za električnom energijom.

Uz neobnovljive izvore energije, svijet i Europa su se okrenuli obnovljivim izvorima. U Hrvatskoj posjedujemo daleko više obnovljivih izvora energije. Tko je toliko lud, kada želi uvoziti štetne energente, usporavajući iskorištavanje domicilnih obnovljivih izvora?

Već smo imali odabranih 300 lokacija za izgradnju protočnih centrala na potocima. Zašto ti projekti nisu realizirani? Zašto nisu realizirani projekti izgradnje protočnih centrala na rijekama? Prije više od dvadeset godina u Puli smo izgradili i postavili pilot- projekt, vjetro - elektranu 24 KW. Prije dvadeset godina, na zahtjev Ministarstva gospodarstva, odjela za energetiku, sudjelovao sam u izradi prve studije o energiji vjetra.

U Istri smo prije 16 godina predlagali izgradnju bio-pročistača za komunalne otpadne vode, koji bi trebali pročistiti takvu vodu za minimum 95%. Dobivenu pročišćenu vodu koristili bi u industrijske potrebe i za navodnjavanje, uz to proizvodili bio - električnu energiju. Uz pobrojane obnovljive izvore, svakako je najveći korištenje sunčevog zračenja.

Naša zemlja posjeduje vlastite izvore energije, ekološki daleko čišće od projekta koji nam „gura" Ministarstvo gospodarstva preko HEP-a, možda i obrnuto. Ministarstvo gospodarstva bi sukladno zakonskim propisima i prostornim planovima moralo natjerati HEP, neka poštuje zakone, onemogućiti ga u provođenju nakaradne politike. Iza svega stoje nečiji privatni interesi. Politika mora biti u interesu naroda, zbog čega je Koalicija i izabrana! U programima nigdje nije bila investicija u prljave energetske objekte!

Politika je glavni krivac za stanje u Hrvatskoj, nitko od političara nikada nije odgovarao za promašaje i prijevare. Na vrh u pravilu uvijek dolaze politički podobni, sposobni nikako. Niti vladajuća garnitura nije promijenila način ponašanja, niti dokinula rođačko-nepotistička i političko-poslušnička imenovanja i postupke. Sposobni manageri su tek sporadična pojava, rijetkost čuđenja vrijedna...

Krajnje vrijeme je za promjenu, poštenje, etičnost i moral u politici.

Krajnje vrijeme za vjeru u zelene, zdrav život, očuvanje okoliša i bolju budućnost.

Na kraju dopustite pouku uvaženoj gospodi:

"Čovječe shvati da svijet koji te okružuje nisi dobio u naslijeđe, već si unajmio od budućih generacija."

S poštovanjem,

Predsjednik stranke Zeleni savez i

vijećnik Skupštine istarske županije:

Mg. sc. Josip Anton Rupnik