• " Lokalni izbori u Puli za gradsko vijeće 2005. godine bili su nelegalni"
  • 12.07.2011.

Današnju konferenciju za novinare posvetili smo problematici pravosuđa uzemlji i zbog čega je područje pravosuđa u svim anketama ocijenjenonajlošije. Želimo to potvrditi s načinomrada i ponašanja Općinskog suda u Puli, kako bi se spriječili slični događaji uzemlji, jer pred vratima su parlamentarni izbori.

Odmah poslije odrzanihlokalnih izbora u Puli 2005. godine podnijeli smo kaznenu prijavu protiv DeanaBuića, kao glavnog kreatora i pokretača krivotvorenja dokumenata , koji je tegodine uoči izbora formirao stranku Mladih i pokrenuo formiranje koalicije sZelenom strankom na osnovi krivotvorenih dokumenata s ciljem, da tadašnjojkoaliciji na nivou grada Pule, koju sučinili HNS, HSS i naša stranka nanese štetu, a isto tako i koaliciji na nivouIstarske županije, koju su činili: HNS, HSLS,HSS,LS i naša stranka. Svakako daje to učinjeno na nečiji prijedlog i zahtjev i normalno, da to nije rađeno beznaknade.

Državno općinskoodvjetništvo je na osnovi istražnih radnji MUP-a u Puli i Zadru u 2006. godinipodnijelo tužbu. Općinski sud u Puli jetek 6. rujna 2010. godini donio presudu i ne-pravomoćno osudio Darka Paljugu izZagreba, a nepravomoćno oslobodio glavnog aktera Deana Buića i treće okrivljenoga (izvršiocanaloga) Edia Ljubića.

Na takvu odluku se je žalioDarko Paljuga iz Zagreba i Državno općinsko odvjetništvo, jer nije njima bilojasno, kako se glavnog krivca i kreatoraiz Pule Deana Buića moglo osloboditi. Županijski sud u Puli 24. siječnja 2011.godine donosi pravomoćnu odluku i potvrđuje presudu Darku Paljugi iz Zagreba iponištava oslobađaju presudu Deanu Buiću i Ediu Ljubiću iz Pule.

Općinski sud u Puli je tokomprošli pet godina na ovom predmetu promijenio 5 ili 6 sudaca i uspio s svojimmanevrima, da cijeli slučaj dođe u apsolutno zastaru. U početku smo sudjelovali u raspravama, koji zapravo nije ni bilo,jer se je uvijek našao neki novi sudac, da bi kasnije onemogućili našeprisustvo, jer pored nas se je uvijek našlo nekoliko novinare i predpostavljamo, da je to njima veoma smetalo, jer ne bi mogli izvesti naum, kojeg su kasnije realizirali. Dasu osudili Deana Buića i Edia Ljubića iz Pule, jer vjerojatno bi oniprogovorili tko je postavio zahtjev, da to učine i po kojoj cijeni. Ulog je biodosta velik, jer trebalo je skinuti glasove koaliciji, kojoj je od osnivanjapopularnost rasla.

Ministarstvo pravosuđa je unekoliko navrata tražilo o Općinskog suda obrazloženje zbog odugovlačenja postupka. Mi smo intervenirali i tražili bržerješavanje, pri kraju smo od Ministarstva zatražili, da pokrenu postupak onaplati štete od strane Općinskog suda u Puli, jer smo smatrali, da su oniglavni krivci, vjerojatno po nečijem zahtjevu.

Kako znamo, da se ništa neradi badava u našoj zemlji osim radnika, cijeli slučaj zbog toga predaliUSKOK-u, da istraži tu drugu stranu, jer sudstvo je neovisno, jer tako bitrebalo biti i tako se nama građanima u zemlji stalno servira. Ali istina jeipak drugačija...

Općinski sud u Puli je još uzimi 2009. godine obavijestio Ministarstvo pravosuđa, da će se glavna raspravabiti u travnju 2009. godine ali rasprava se nije održala, jer to je trebalobiti mjesec dana prije lokalnih izbora.

Našoj stranci je u tomperiodu uoči lokalnih izbora, koji su se održali u svibnju mjesecu znatnoporastao rejting i gle čuda rasprava se ne održava, a Dean Buić glavniokrivljeni po našoj kaznenoj prijavi, hitno mijenja naziv stranke Mladih u novustranku "Zeleni Istre" što je naziv uzet od udruge "Zelena Istra".

To je sve bilo režirano izbog toga se nije održala rasprava u travnju-mjesec dana prije izbora, jer dase je održala rasprava i Buić Dean bio proglašen krivima sve bi to propalo, jerne bi mogao to realizirati što je vjerojatno opet radio po nečijoj želji isigurno ne besplatno. Kako mogu ljudi koji nigdje ne rade trošiti novce napromociju stranke na izborima, jer tako je na prvoj raspravi utvrdio sud, dasva tri okrivljenika nigdje ne rade.

Ovom konferencijom želimoskrenuti pozornost cjelokupnoj javnosti u zemlji, da je potrebna hitna čistka upravosuđu, jer u tom pravosuđu sjede i rade ljudi korektno i pošteno ipravosuđe i tu prvenstveno mislimo na sudstvo mora biti uistinu neovisno.

Zbog takvih slučajeva, kojisu dostupni i predstavnicima EU se i traži, da u području poglavlja 23 potrebnoje praćenje realizacije, a Općinski sud u Puli upravo potvrđuje ispravnostnjihovog stajališta. Približavaju se izbori i unaprijed bi trebalo dati svimado znanja, da se slučaj Pule ne može ponoviti i da treba sankcionirati kriminalod kud on dolazio.

Nakon svega toga dolazimo,do istinske konstatacije: "Izboriza gradsko vijeće u Puli 2005. godine bili su ne legalni i da je trebalo još2005. godine izbore poništiti i da izbori za županijsku Skupštinu u2005. godini na taj način isto tako bili su upitni."

Postavljamo ponovno pitanje tko će nama nadoknaditi počinjenu štetu.

U prilogu vam dostavljamo,presude Općinskog i Županijskog suda u Puli, neke od dopisa od straneMinistarstva pravosuđa, neke naše dopise upućene nadležnim tijelima i dopis odstrane Vlade upućen Ministru pravosuđa i to sve s ciljem, kako bi javnost mogliupoznati s pravom istinom.

 

S poštovanjem,

Predsjednik stranke:

Mr. sc. Josip Anton Rupnik