• SLUČAJ KAMIONSKI PRIJEVOZI I BUKA
  • 16.05.2012.

Na izvanrednoj sjednici vijeća općine Gračišće održanoj 27.08.2011. traženo je službeno očitovanje općine o dnevnom broju kamiona koji će prometovati u predviđenim kamenolomima, asfaltnoj bazi i betonari u općini Gračišće, ali do trenutka pisanja ovog teksta (30.04.2012.) odgovor nije dobijen.

 

doc u prilogu:

Slucaj kamionski prijevoz.pdf

Stetnost asfaltnih baza.pdf