• SLUČAJ IZGLASAVANJA “KRASE” U PROSTORNOM PLANU OPĆINE GRAČIŠĆE
  • 10.05.2012.

Procedura za donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gračišće započela je još 2005-e, a u siječnju 2007-e su najavljene izmjene i dopune Prostornog plana općine Gračišće – više u ovome tekstu:

 

Sjednica se trebala održati 25. srpnja 2007-e, ali je odgođena sa 15 dana zakašnjenja jer je dio stanovništva općine preko Odvjetničkog ureda u Rijeci zatražio odgodu zbog njihovog spora pred Upravnim sudom oko kamenoloma Krase – ovdje je članak:

Odličan komentar vezan za kamenolome i asfaltnu bazu u Gračišću izašao u novinama autora Maura Ivančića možete pročitati ovdje:

Nakon raskola u vladajućem IDS-u gdje je petero moralnih vijećnika IDS-a dalo neopozive ostavke na vijećnićka mjesta ne slažući sa kamenolomima i asfaltnom bazom u Gračišću, kao ni izgradnjom novog apartmanskog naselja Salamunišće (Alen Dermit, Gracijano Zidarić, Đani Božac, Igor Miljavac i Dragan Damijanić) nastao je problem, jer se svega trojicu vijećnika moglo zamijeniti drugim kandidatima sa IDS-ove izborne liste.

U normalnoj demokraciji takva situacija izazvala bi izvanredne lokalne izbore, kao i referendum mještana o kamenolomu, asfaltnoj bazi i betonari Krase, i o Salamunišću, ali ne zaboravimo da ovdje imamo IDS-ovu vlast!

Detaljnije o napravljenom izbornom inžinjeringu možete pročitati u ova tri novinska članka:

Ukratko, zamjenik načelnika općine, IDS-ovac Antonio Putinja dao je ostavku na svoj mandat u poglavarstvu, te aktivirao svoj IDS-ovski mandat u vijeću, a na njegovo mjesto dolazi HSS-ovac Edo Jeromela. Nakon ostavke 5 vijećnika IDS-a, Općinsko vijeće spalo je sa 11 na 6 vijećnika (plus Putinja kao sedmi), te su na taj način imali većinu u Općinskom vijeću. Dakle, 4 IDS-ovca, 1 HSS-ovac, 1 iz HKDU-a i jedan nezavisni – takav odnos snaga u Općinskom vijeću nije onakav kakvog su izglasali mještani Gračišća na izborima!

Inače, članovi izborne liste HSS-a žestoko su se protivili što je zahvaljujući Jeromeli HSS ušao u koaliciju sa IDS-om. Više o tome u ovom novinskom članku:

31. kolovoza 2007-e napokon je održana sjednica Općinskog vijeća općine Gračišće gdje se pod prvom točkom dnevnog reda razmatralo Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gračišće, u kojem su je predviđen, između ostalog, kamenolom Krase, a neposredno uz njega i proizvodno-poslovni prostor gospodarske namjene (čitaj: asfaltna baza i betonara).

Predložene izmjene i dopune Prostornog plana općine Gračišće SU PRIHVAĆENE, ALI UZ DVA PRIJEDLOGA AMANDMANA, A JEDAN OD NJIH JE BRISANJE KAMENOLOMA KRASE IZ PROSTORNOG PLANA OPĆINE GRAČIŠĆE kojeg je podnio tadašnji (i sadašnji) predsjednik Općinskog vijeća gospodin Marijan Brozan (IDS). Svakako pročitajte ovaj članak gdje se govori o tome:

a ovdje možete pročitati potpisani Zapisnik sa te sjednice Općinskog vijeća gdje se prihvaća brisanje Krase:

Zapisnik sa Gracaske skupstine.pdf

Tu odluku je potvrdio i načelnik Mijandrušić svojom odlukom:

Zakljucak sa Gracaske skupstine.pdf

Međutim, općina Gračišće šalje "Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Gračišće" gdje se u članku 35. (na predzadnjoj stranici skeniranog dokumenta) predviđa detaljni plan uređenja gospodarske zone Krase I (kamenolom, DPU10), te detaljni plan uređenja gospodarske zone Krase II (asfaltna baza i betonara, DPU 11), što je BLATANTNO IZIGRAVANJE I PREVARA VOLJE MJEŠTANA I VIJEĆNIKA GRAČIŠĆA!

Potpisani dokument "Odluke" možete vidjeti ovdje:

03 – SN grada Pazina 13-2007. (cl. 35).pdf

No, unatoč toj činjenici (koja je morala biti poznata i načelniku Mijandrušiću i Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gračišće), 21. rujna 2007-e u Službenim novinama grada Pazina br. 13 izlazi službeno gore navedena "Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Gračišća", te je na takav način Krase išlo u daljnju proceduru!

Zanimljivo je da je sva ova tri gore navedena dokumenta potpisana u istom danu – 31. kolovoza 2007.!

U potpisu Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća Gračišća gdje se prijedlogom amandmana briše Krase, kao i gore navedene "Odluke" gdje se predviđa DPU za Krase I i Krase II je ista osoba – Marijan Brozan, predsjednik Općinskog vijeća Gračišća!

Zašto taj amandman o brisanju Krase za kojeg su glasali vijećnici tijekom prihvaćanja izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gračišće nije nikad službeno objavljen, te je eksploatacijsko polje Krase išlo dalje u proceduru?

Ovdje ćemo citirati članak 279 Kaznenog zakona (Narodne Novine, br. 125/2011, dostupno na www.nn.hr):

"Krivotvorenje službene ili poslovne isprave:

Članak 279.

(1) Službena ili odgovorna osoba koja u službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke, ili ne unese kakav važan podatak, ili svojim potpisom, odnosno službenim pečatom ovjeri takvu ispravu, knjigu ili spis s neistinitim sadržajem ili koja svojim potpisom, odnosno službenim pečatom omogući izradbu isprave, knjige ili spisa s neistinitim sadržajem,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i tko neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uporabi u službi ili poslovanju kao da su istiniti."

Dakle, dragi čitatelju/čitateljice, zaslužuješ znati koji su vijećnici u općini Gračišće koji su gore navedenim činom bili izigrani za Krase, ali i čijom je nazočnošću dan legalitet samoj sjednici (umjesto da su raspisani prijevremeni izbori što je gore pojašnjeno):

1. Antonio Putinja (IDS)

2. Marijan Brozan (IDS)

3. Alen Bažon (IDS)

4. Josipa Lanča (IDS)

5. Vjekoslav Družetić (HSS)

6. Danko Smoljan (HKDU).

Važeći prostorni plan općine Gračišće možete vidjeti ovdje:

Gracisce – PPUO – 1A....pdf

U siječnju 2008-e godine slijedi anonimna prijava policiji na moguće nezakonitosti prilikom donošenja prihvaćene izmjene i dopune Prostornog plana općine Gračišće, gdje su gračaški vijećnici ispitivani jesu li glasali za izmjene i dopune Prostornog plana pod nečijim pritiskom:

Je li bilo pritisaka na 5 IDS-ovih vijećnika koji su dali ostavke prije izglasavanja Prostornog plana općine Gračišće zbog neslaganja unošenja Krase u Prostorni plan? Logika će vam sama reći, jer je svih 5 vijećnika dalo ostavke!

Na kraju treba istaknuti da načelnik Gračišća, IDS-ovac Ivan Mijandrušić ima privatno poduzeće "Promet-Mijandrušić – obrt za cestovni prijevoz", koji, između ostalog, vozi kamen za Cesta d.o.o. iz Pule - izvođače radova i za predviđene Krase i za predviđenu Križarovicu! Zaključite sami hoće li poduzeće "Promet-Mijandrušić" voziti kamen za Cesta d.o.o. iz Pule ako predviđeni kamenolomi Križarovica i Krase, te betonara i asfaltna baza Krase dođe u općinu Gračišće!

O kakvom je biznisu riječ, tj. o broju kamionskih prijevoza pročitajte u zasebnom poglavlju!