• Veličina kamenoloma
  • 22.05.2012.

Da biste imali predožbu o kakvim je veličinama riječ predviđenih kamenoloma Križarovica, kamenoloma Krase, te gospodarske zone Krase (tj. asfaltne baze i betonare) pogledajte sljedeći pdf.