• Zapisnik sa Osnivačke Skupštine ogranka stranke za općinu Gračišće
  • 15.03.2012.

ZAPISNIK

sa Osnivačke Skupštine ogranka stranke za općinu Gračišće održane dana 4. ožujka 2012. g. u prostoriji na adresi Mandalenčići, Bakši 47, 52403 Gračišće, s početkom u 16:00 sati.

Na osnovu Statuta stranke čl. 20. i 22. predsjednik stranke je sazvao osnivačku Skupštinu ogranka za općinu Gračišće, jer je na osnovi upisanih 17 članova , koji žive na ovom području i velikih problema s kojima se suočavaju mještani

općine.

Sve nazočne na skupu je u ime stranke pozdravio predsjednik stranke gospodin Josip Anton Rupnik i predložio radno predsjedništvo i to sebne kao predsjedavajućeg i još dva člana i to: Silvana Milotića i Slavka Žubrinića.. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Predsjedavajući je predložio slijedeći dnevni red, koji je isto tako jednoglasno prihvaćen:

DNEVNI RED:

Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja Izbor verifikacijske komisijeIzbor kandidacijske komisijePrihvaćanje Programa strankePrihvaćanje Statuta strankeDonošenje Odluke o osnivanju ogranka stranke za općinu GračišćeIzbor odbora ogranka općine Gračišće

-predsjednika,

- dopredsjednika,

- tajnika,

- dva člana odbora

Izbor Nadzornog odbora (tri člana) Izglasavanje punomoći predsjedniku ogranka da zastupa i predstavlja ogranakDonošenje programa rada ogranka – općinske organizacije Gračišće

Ad 1. Za zapisničara predložena je i izabrana:

- Sanja Milanović

Za ovjerovitelja zapisnika predloženi su i izabrani:

- Silvano Milotić

- Slavko Žubrinić

Ad 2. Za članove verifikacijske komisije predloženi su i jednoglasno javnim glasanjem izabrani:

- Blanka Šabanović

- Bruno Vojsković

- Marijan Buršić

Ad 3. Za članove kandidacijske komisije predloženi su i jednoglasno javnim glasanjem izabrani:

- Romina Udovičić

- Marija Žubrinić

- Mario Buršić

Prije glasovanja za Program i Statut stranke, i prije glasovanja o budućem rukovodstvu ogranka, predsjedavajući je zatražio od verifikacijske komisije, da podnese izvještaj o prisutnosti članova Skupštine. Predsjednica komisije je iznijela podatak, da Skupštini od 17 pozvanih prisutno je 12 članova i da sve donesene odluke su punovažne.

Ad 4. Nakon opširnog iznošenja Programa stranke od strane predsjednika Josipa Antona Rupnika, jednoglasno je prihvaćen Program stranke.

Ad 5. Nakon upoznavanja članova stranke sa bitnim člancima Statuta stranke i kraće rasprave jednoglasno je i javnim glasanjem prihvaćen Statut stranke.

Ad 6. Nakon prihvaćanja Programa stranke i prihvaćanja Statuta stranke Skupština je jednoglasno i javnim glasanjem donijela odluku o osnivanju ogranka za općinu Gračišće.

Ad 7. Za odbor ogranka predloženi su i jednoglasno javnim glasanjem izabrani:

- Silvano Milotić – Predsjednik

- Slavko Žubrinić – Dopredsjednik

- Loredana Vojsković – tajnik

- Sanja Milanović – član

- Josip Šabanović – član

Ad 9. Za Nadzorni odbor ogranka predloženi su i jednoglasno javnim glasanjem izabrani:

- Blanka Šabanović – Predsjednik

- Miro Mijandrušić – član

- Josip Zović – član

Ad 10. Skupština je jednoglasno i javnim glasanjem izglasala punomoć predsjedniku ogranka da zastupa i predstavlja ogranak.

Ad 11. Nakon opširnije rasprave, donesen je i jednoglasno usvojen program rada ogranka – općinske organizacije:

- promicanje interesa ogranka stranke odnosno građanstva te zajedničko djelovanje na zaštiti tih interesa;

- suradnja s državnim tijelima i drugim institucijama;

- poticaj za korištenje resursa u svrhu razvoja eko turizma, eko agroturizma, eko proizvodnje hrane sukladno donesenoj odluci Skupštine istarske županije još od 1997. godine na prijedlog nas Zelenih;

- zaštita prostora i konačnog proizvoda, kojeg ostvaruju mještani općine;

- borba protiv tzv. prljave industrije, kao što je borba protiv otvaranja kamenoloma (Krase I i Križarovica), asfaltne baze i betonare;

- poštivanje pravilnika i standarda u skladu s EU.

Dovršeno u 17:30 sati

Zapisničar:

 Ovjerovitelji zapisnika:

Sanja Milanović

____________________ Silvano Milotić

___________________________

Slavko Žubrinić

___________________________