• ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE GRADSKE ORGANIZACIJE NOVIGRAD
  • 15.03.2012.

Novigrad, 2.03. 2012.

ZAPISNIK

SA IZBORNE SKUPŠTINE

GRADSKE ORGANIZACIJE

NOVIGRAD

Izborna Skupština gradske organizacije Novigrad održana je 2.03 2012. godine u ugostiteljskom objektu „NINO" kod Novigrada. Početak Izborne Skupštine je započeo u !8 sati, a otvorio ga je predsjednik stranke gospodin Josip Anton Rupnik. Pozdravio je sve nazočne i predložio radno predsjedništvo i to sebe kao predsjedavajućeg, a za članove je predložio gospođu Elenu Vesnaver Radeljak i gospodina Davida Pavata. Kao predsjedavajući predložio je slijedeći dnevni red:

1. Izbor zapisničar i dva ovjerovitelja.

2. Izbor verifikacijske komisije

3. Izbor kandidatijske komisije

4. Izbor Gradskog odbora

- predsjednika,

- dopredsjednika

- tajnika

- 2 člana gradskog odbora

5. Izbor Nadzornog odbora

6. Izbor pored predsjednika još 3 delegata za Županijsku Skupštinu i za Kongres stranke.

7. Donošenje odluke o predstavljanju i zastupanju gradske organizacije.

8. Donošenje programa Gradske organizacije Novigrad

9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen i predsjedavajući je predložio, da se krene po dnevnom redu.

 

Ad 1). Za zapisničara predlaže gospođu Tatjanu Ziherl, a za dva ovjerovitelja predlaže gospođu Elenu Veznaver Radeljak i Davida Pavata.

Kako nitko nije imao primjedbi prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2). Za verifikacijsku komisiju predlaže Elia Mušković,kao predsjednika a za članove Maria Sarić i Anđelina Žužić Prijedlog j jednoglasno prihvaćen, jer nije bilo protu prijedloga.

Ad 3). Za kandidatijsku komisiju predsjedavajući predlaže slijedeće i to Zdravka Šolčića kao predsjednika, a za članove Karmen Lazarić i Ivana Rukavinu. Kako nije predložen nijedan protukandidat, predloženi su jednoglasno prihvaćeni.

Prije nego se je prišlo na glasovanje, predsjedavajući je pozvao predsjednika verifikacijske komisije, da podnese izvještaj o broju nazočnih članova. Predsjednik komisije je informirao Skupštinu, da je od 20 pozvanih nazočno 13 članova i da odluke izborne Skupštine će biti sve puno valjane.

Ad 4).Predsjedavajući Skupštine pozvao je predsjednika kandidacijske komisije, da predloži kandidate za gradski odbor i to za predsjednika, dopredsjednika, tajnika i dva člana odbora. U slučaju porasta broja članova moguće je kooptiranje novih članova u odbor.

Predsjednik kandidacijske komisije predlaže za predsjednicu gradske organizacije gospođu Elenu Vesnaver Radeljak, za dopredsjednika Davida Pavata, za tajnicu Danu Vesnaver Šolčić, a za članove Anu Gojak i Juru Paurović. Kako nije bilo predloženih protu kandidata jednoglasno je prijedlog prihvaćen.

Ad 5).Predsjednik kandidacijske komisije na prijedlog predsjedavajućeg predložio je kandidate za Nadzorni odbor i to za predsjednicu Božicu Sabljak, a za članove Meri Antonac i Anđelina Žužić.

Kako nije bilo protu prijedloga predloženi kandidati su jednoglasno prihvaćeni.

Ad 6). Na prijedlog predsjedavajućeg predloženo je, da predsjednica gradske organizacije gospođa Elena Vesnaver Radeljak se ovlašćuje, da predstavlja i zastupa gradsku organizaciju Novigrada.

Ad 7). Predsjedavajući je predložio, da se iskoristi Skupština i da se izaberu delegati za Skupštinu Istarske županije i za Kongres stranke, kako ne bi se trebalo posebno za to sastajati.Iz navedenog razloga predlaže, da pored predsjednice gradske organizacije delegati budu još slijedeći: David Pavat, Juro Paurević, Ružica Sabljak i Mario Šarić. Svi predloženi kandidati su jednoglasno prihvaćeni.

Ad 8). Na prijedlog gospodina Rupnika, kao predsjednika stranke prihvaća se okvirni program gradske organizacije stranke, koji je sukladan programu Županijske organizacije i sukladan programu stranke. Naglašeno je, da bi u Novigradu trebalo dati glavni akcent na zaštitu pomorskog dobra jer se želi s izgradnjom raznih objekata, koji bi uglavnom služili privatnom kapitalu uništiti obala s zaštićenim prostorom, kao što su borovi nekad posađeni uz priobalju. Grade se objekti koji su skoro 10 mjeseci zatvoreni s

 

ciljem prodaje i to pogotovo strancima i građani se pitaju tko to odobrava. Potrebno je riješiti zagađenja prostora, uništavanje obale, izgradnje garaža u starom zaštićenom gradu, a isto tako želi se animirati javnost, da se krene u razvoj eko-turizma, eko-agroturizma i pogotovo ekološke proizvodnje hrane. Grade se trgovački lanci na poljoprivrednom zemljištu i postavlja se pitanje zašto se takvi tereni ne sačuvaju za razvoj poduzetništva, jer Novigrad neće moći živjeti od tromjesečnog rada turizma. Sam grad postaje polako mrtvi grad. Potrebno je pod hitno zabraniti prodaju gradskog zemljišta i hitno uvesti instituciju pravo građenja, kako bi se grad kroz stalno plaćanje naknade mogao financirati i to pogotovo komunalne infrastrukture.

Skupština je završila s radom u 19,30 sati.

Zapisničar:

Tatjana Ziherl

__________________

Ovjerovitelji:

Elena Vesnaver Radeljak

_____________________

David Pavat

_____________________